New Earth Remedies

Met een aantal lichtwerkers hebben we de New Earth Remedies ontwikkeld.
De New Earth Remedies zijn middelen die de aarde en de mensheid ondersteunen bij het transformatieproces dat in deze huidige tijd plaatsvindt. Het is de transformatie van de aarde en de mensheid van de 3e naar de 5e dimensie.

De New Earth Remedies kunnen je bij dit proces ondersteunen, omdat ze lichtcodes bevatten, die je cellen informatie geven.
Doordat de remedies codes met een hoge trillingsfrequentie in zich dragen kunnen ze innerlijke nog "slapende" lagen weer wakker maken en in stroming brengen. Zwaardere energie wordt getransformeerd en kan losgelaten worden en hierdoor gaat je trillingsfrequentie en je bewustzijn omhoog. De New Earth Remedies bekrachtigen je oorspronkelijke blauwdruk en helpen je her-inneren wie je in oorsprong was.
Je vitaliteit neemt toe en degene die je werkelijk bedoeld bent te zijn, komt weer naar de oppervlakte.

New Earth Remedies

Voor meer informatie zie www.NewEarthRemedies.nl.